3. A, 3. B: Dopoledne v lesní škole v Bělském lese

Dne 11. 5. 2023 navštívily třídy 3. ročníku ZŠ F. Hrubína v rámci environmentální výchovy výukový areál Lesní školy v Ostravě – Bělském lese.

V lesní škole nás přivítal pan lesník se svou psí parťačkou Ailee. Nejprve nás seznámil s tím, jaká zajímavá místa můžeme v areálu navštívit a co všechno můžeme vidět, následně jsme si mohli na vlastní „chodidla“ vyzkoušet některé aktivity. Prošli jsme se po tzv. zážitkovém chodníku, to se nám líbilo hodně, bylo zajímavé bosými nohami vyzkoušet chůzi v písku, po šiškách, po kůře stromů, prolézt dutinou stromu. Zde nezklamala ani paní učitelka, která si celý chodník, včetně prolezení dutinou stromu vcelku úzkým prostorem, také vyzkoušela. Bylo to legrační.

Měli jsme možnost podívat se na vycpaná zvířata, paroží a také jsme viděli různé druhy bažantů, kteří jsou umístěni v oboře k odchovu a jejich záchraně.

Na procházce lesem nám pan lesník vypravoval o životě stromů, rostlin a živočichů, o jejich vzájemném soužití. Bylo to moc hezké vypravování. Nakonec jsme hledali a sbírali do nádobek s lupou různé druhy hmyzu, které jsme pak mohli pozorovat docela zblízka.

Počasí bylo nádherné, svítilo sluníčko, ptáci krásně zpívali, proto jsme si vycházku v přírodě náramně užili. Všem se výlet líbil. Věříme, že se do Bělského lesa ještě někdy vypravíme.

Mgr. Pavlína Bičejová, třídní učitelka 3. A

Foto Pavlína Bičejová (f1 a 2) a Lenka Kajfoszová (f0, f3 – 7)