Děti z MŠ U Topolů a ze ZŠ F. Hrubína si užily společné dopoledne

Autorka článku otištěného v dubnovém čísle Radničních listů, učitelka MŠ U Topolů, se ohlíží za akcí, která se na ZŠ F. Hrubína uskutečnila 21. února 2023.

Popisuje společné setkání dětí z mateřské školy s žáky 3. třídy základní školy, které úspěšně naplnilo cíle stanovené v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov: rozvíjet jak čtenářskou (pre)gramotnost a sociální interakci mezi dětmi, tak jejich znalosti o regionu, ve kterém žijí. Oceňuje spolupráci s naší školou a vyjadřuje poděkování za pozvání.

Článek otištěný v dubnovém čísle Radničních listů

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXIII, duben 2023, strana 17, 27. 3. 2023