Prezentace školy a informace k zápisu v Radničních listech

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí také v tomto roce využila příležitost upozornit v Radničních listech veřejnost na termín zápisu žáků k povinné školní docházce a termín Dnů otevřených dveří.

Upoutávka v několika odrážkách rovněž představuje školu jako moderní instituci, která je rámci Havířova unikátní především výukou tělesné výchovy realizované ve školním bazénu v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

Upoutávka otištěná v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXIII, duben 2023, strana 21, 27. 3. 2023