OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NÁKUP NOTEBOOKŮ A DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK

Logo projektu Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje výběrové řízení k veřejné zakázce zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky: Nákup notebooků a digitálních učebních pomůcek

Druh veřejné zakázky: dodávky

Veřejná zakázka je pořizována z dotace financované z prostředků fondu Evropské unie – Next generation EU

Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na čtyři části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v rámci:

Části č. 1) Notebook s příslušenstvím

Části č. 2) Videomikroskop s binokulární hlavicí a integrovanou USB kamerou

Části č. 3) Sady robotů a stavebnic pro výuku informatiky, robotiky

Části č. 4) Výukový software

Úplné znění Oznámení výběrového řízení k veřejné zakázce Nákup notebooků a digitálních učebních pomůcek a Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh k zadávací dokumentaci jsou zde k dispozici ke stažení. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 6. prosinec 2022 – 8.30 hod (blíže viz oznámení).

V Havířově dne 24. 11. 2022

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy