Vyhlašujeme výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů

Také letos byla na ZŠ F. Hrubína vyhlášena soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, která probíhala během měsíců září a říjen. Za celou školu se nám podařilo nasbírat celkem 909 kg.

Do sběru kaštanů a žaludů se zapojily téměř všechny třídy naší školy a výsledek byl neuvěřitelný. Nutno podotknout, že to bylo nejvíce ze všech havířovských škol.

V rámci školy jsme vyhlásili následující nejlepší třídy a kvůli těsným výsledkům jsme vyhlásili rovnou čtyři třídy:
na 4. místě se umístila 1. A s 99 kg,
na 3. místě se umístila třída 2. A se 109 kg,
na 2. místě se umístila třída 3. A se 123 kg,
na 1. místě se umístila třída 5. B, která nasbírala nejvíce: 266 kg kaštanů a žaludů.

Moc všem třídám děkujeme za pomoc. Díky spolupráci se základní organizací českého svazu ochránců přírody jsme mohli děti bohatě odměnit za jejich práci. Výherci jsou navíc pozváni do renovovaného Ekocentra v Havířově.
Mgr. Veronika Třinecká

Foto Veronika Třinecká