Žáci devátých tříd se rozloučili se svou Hrubínkou

Tradiční rozloučení s žáky vycházejícímí ze ZŠ F. Hrubína se uskutečnilo 22. 6. 2022 v prostorách kina Centrum.

Akci pořádanou v souvislosti s blížícím se koncem školního roku 2021/2022 zahájil ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Po jeho vystoupení patřila pozornost zaplněného sálu projevům zástupců žáků třídy IX. A a IX. B, kteří se ve svých vystoupeních rozloučili se školou, učiteli a zaměstnanci školy i ostatními žáky.

Oba žákovské proslovy doplnily připravené prezentace plné fotografií, vzpomínek i emocí, které byly promítány na konci vystoupení žáků. V závěru pak přišel čas individuálně poděkovat třídním učitelům vycházejících tříd a pedagogickým pracovníkům školy.

Foto Čestmír Slíva