Soutěž ve sběru papíru přinesla sladké odměny

Třídní kolektivy, které se umístily na prvních místech v celoškolní soutěži ve sběru papíru vyhlášené žákovským školním parlamentem ve spolupráci s Klubem přátel školy ZŠ F. Hrubína v březnu 2022, obdržely sladkou odměnu. K průběhu soutěže a jejím výsledkům pak školní parlament zveřejňuje tyto informace:

Od března měli všichni žáci možnost přinášet starý papír do sběru. Jednalo se nejenom o soutěž tříd, ale hlavně o charitativní akci. Získanými finančními prostředky jsme se rozhodli pomoci dětem se zdravotním postižením, a to se nám také společně povedlo.

Zapojily se téměř všechny třídy, pomáhali i rodiče. Nakonec se nám podařilo nasbírat 4 tuny starého papíru a získat tak 10 000 korun, které v pondělí 27. června 2022 předáme dětem v Domově Benjamín v Havířově. Nejpilnější třídy byly odměněny sladkou dobrotou, za níž děkujeme Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína. A jak jsme byli v soutěži tříd úspěšní?
– Na třetím místě se umístila třída 1. B, nasbírala 519 kg.
– Druhé místo získaly děti z 2. B, přinesly  616 kg.
– První místo patří žákům z 9. B, kteří odevzdali rekordních 762 kg starého papíru. Největší zásluhu mají tři hoši a to Petr Ketner, Karel Pasterny a Dominik Baur.

Velmi šikovné byly také děti ze 4. A, 4. B a 3. A, které nasbíraly přes 200 kg papíru. Všem moc děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Za školní parlament Mgr. Markéta Šalomonová

Foto Markéta Šalomonová