Oznámení o úpravě provozu školní družiny a přerušení její činnosti o hlavních prázdninách

Informujeme, že provoz školní družiny Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace bude ve čtvrtek 30. června 2022 omezen na dobu do 14.00 h. Oznamujeme současně, že o hlavních prázdninách v době od 1. července do 31. srpna 2022 bude družina uzavřena.

Její činnost bude obnovena ve čtvrtek 1. září 2022. Tento den bude zahájen obvyklý provoz v době od 6.00 hodin.

Kamila Suchanková, vedoucí vychovatelka