Pozvánka na schůzku vedení školy s rodiči žáků budoucího 1. ročníku

Oznamujeme všem zákonným zástupcům dětí, které od 1. září 2022 zahájí na ZŠ F. Hrubína plnění povinné školní docházky, že pro ně pořádáme schůzku s vedením školy. Akce se uskuteční v úterý dne 31. května 2022 od 16.30 hod.

Schůzka proběhne v prostorách školní jídelny, která je součástí budovy školy. Při příchodu na schůzku vstupujte do budovy vchodem do školní jídelny (vstup bude označen).

Pokud jste v průběhu zápisu dětí k plnění povinné školní docházky nepředložili svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, vezměte, prosíme, uvedené doklady s sebou.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy