1. A, 1. B: Lesní škola v ostravském Bělském lese

V pondělí 9. května 2022 navštívili žáci 1. tříd ZŠ F. Hrubína Lesní školu v ostravském Bělském lese. Jejím hlavním cílem je přiblížit a seznámit veřejnost s lesním prostředím a s lesním hospodářstvím tak, aby byl les vnímán všemi smysly.

Program návštěvy tohoto unikátního zařízení umožnil podpořit environmentální výchovu a vzdělávání žáků. Co vše tam chlapci a děvčata mohli zažít?
– pobyt v hájence u krátkého dokumentu o našich lesích
– bosky prozkoumat, které místo je na trávníku nejvíc suché či mokré, nejstudenější či nejteplejší
– bosky projít přírodní překážkovou dráhou
– nasvačit se na kopci z oblázků
– nakrmit bažanty kukuřicí
– vlézt do jurty a pohladit si lesní zvířata
– chytat a zkoumat různé druhy hmyzu

A také spoustu dalších dobrodružství. I díky přejícímu počasí se všichni vrátili spokojení a snad i obohaceni tím, co příroda nabízí. Kéž i my jí můžeme být obohacením.
Třídní učitelky Božena Martínková a Eva Kilnarová

Foto Eva Kilnarová