Den Země jsme oslavili mezi zvířaty

Nápad pojmout Den Země jako příležitost vypravit se za zvířaty zaznamenal úspěch hned ve třech ročnících ZŠ F. Hrubína. Zatímco nejstarší žáci se 22. dubna 2022 vypravili do Zoo Ostrava a Zoo Zlín, chlapci a děvčata 4. ročníku si nenechali ujít možnost navštívit Kozí farmu v Havířově. Zdařilé akce vhodně podpořily environmentální výchovu žáků ZŠ F. Hrubína.

9. B: Zoo Ostrava

Třída 9. B se vybrala do Zoo Ostrava, kde zjišťovala v rámci výukového programu význam zoologických zahrad na světě. Žáci zjistili, že zoologické zahrady nejsou jen rájem odpočinku a zdrojem a obohacením informací o živočiších celého světa, jejich způsobu života a rozšíření, ale že slouží také k ochraně ohrožených druhů zvířat, které v rámci různých chovných programů mohou navracet zpět do volné přírody.

Zoologické zahrady se snaží v současné době přizpůsobit výběhy zvířatům tak, aby jim to alespoň z části připomínalo jejich přirozené prostředí, snaží se jim také obohacovat život pomocí enrichmentu.

Naši deváťáci si stihli projít celou zoo a pozorovat chování zvířat právě při aktivitách enrichmentu, což tedy znamená, že zvíře například nedostane potravu na stanovené místo, ale různě do výběhu a schované. Vyvolává to následně aktivitu pro dané zvíře. Nejlépe lze pozorovat u primátů.

8. A, 8. B: Zoo Zlín

Žáci 8. A a 8. B se na Den Země zúčastnili výletu do Zoo Zlín. Beata Waliczková a Aneta Haničáková, žákyně 8. B, k tomu uvádějí: „Po příjezdu do zoo se nás ujal průvodce, který s námi prošel výběhy vodních zvířat – vyder, lachtanů, tučňáků a rejnoků a pověděl nám o nich základní věci. U bazénu s rejnoky jsme si mohli koupit chobotničky, kterými jsme je krmili, abychom je mohli hladit. Pak jsme se prošli zbytkem zoo a viděli jsme žirafy, slony, tygry, lva, mravenečníka, hyeny, nosorožce a mnoho dalších živočichů.

Nafotili jsme pár fotek se zvířaty, zakoupili občerstvení a suvenýry a už byl čas na dlouhou zpáteční cestu. Všichni jsme si výlet užili, ale jako vždy nás to nejvíce bavilo s kamarády v autobuse.“

4. A, 4. B: Kozí farma v Havířově

Chlapci a děvčata ze 4. ročníku se pro změnu vypravili na Kozí farmu v Havířově. Děti se dozvěděly zajímavosti o hospodářských zvířatech, také o včelách, spatřily rozdíl mezi vejci pštrosa a slepice, krmily kozla, koně a krávu a to jablky a mrkví. Zkoušely si podojit kozu, k čemuž se málokdo dnes dostane a nahlédly do traktoru, který je nutný při existenci na farmě.

Na závěr si spokojené děti koupily suvenýry v podobě mýdel z kozího mléka a magnetky s obrázky farmy. Jak jinak než jako dáreček z výletu pro maminku.

Připravila Mgr. Jana Vidličková, koordinátor EVVO

Foto ze Zoo Zlín Jana Vidličková