5. A, 5. B: Byli jsme v Zeleném centru Třanovice

V rámci řady akcí, které byly v tomto roce na ZŠ F. Hrubína organizovány v souvislosti se svátkem Dne Země, navštívily 22. dubna 2022 třídy 5. ročníku Zelené centrum v Třanovicích, kde pro ně byl připraven zajímavý ekologický program.

V průběhu exkurze si žáci a žákyně  prohlédli separaci odpadu a čističku vody. Terénní exkurzi následně obohatila poutavá prezentace ve školící místnosti. Chlapci a děvčata také ve skupinkách plnili úkoly a navzájem soutěžili.

Některé děti si ochutnaly moučné červy jako alternativní zdroj jídla a odnesly si domů i sarančata, o které dosud pečují. Akce se všem líbila a obohatila je o nové poznatky. Lektorky akce žáky naší školy velmi chválily za již praktikující ekologické myšlení i chování.
Mgr. Daniela Gregorová, třídní učitelka 5. A

Foto Daniela Gregorová