Vyhlašujeme soutěž ve sběru papíru

Žáci školního parlamentu ve spolupráci s Klubem přátel školy ZŠ F. Hrubína vyhlašují velkou celoškolní soutěž ve sběru papíru. Jedná se o charitativní akci; získanými finančními prostředky pomůžeme dětem se zdravotním postižením z Domova Benjamín v Havířově.

Nejúspěšnější třídní kolektivy odměníme sladkou dobrotou. Svázané balíky označené třídou odevzdávejte panu školníkovi ve vestibulu školy. Ten vše zváží a zapíše. Udělejme něco společně pro dobrou věc. Úsměv na tváři a sběru zdar!

Za žákovský školní parlament Mgr. Markéta Šalomonová