Sázení stromků před ZŠ F. Hrubína

Článek v únorovém čísle Radničních listů publikovaný pod hlavičkou rubriky Ostatní seznamuje čtenáře tohoto měsíčníku s projektem „Ve stínu habru“, který vyvrcholil 26. listopadu 2021 zasazením 6 habrů podél budovy ZŠ F. Hrubína. Na realizaci uvedeného projektu financovaného nadací ČEZ se podíleli žáci devátých tříd školy.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXII, únor 2022, strana 14, 25. 1. 2022