Proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce

Celkem 17 žáků 8. a 9. tříd ZŠ F. Hrubína se v pondělí 24. ledna 2022 zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. Tato olympiáda se pořádá jako jednotná celorepubliková předmětová postupová soutěž z českého jazyka, která je určena pro talentované žáky základních i středních škol. Jejím cílem je žáky motivovat a umožnit jim porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními.

Všichni soutěžící si při řešení zajímavých jazykových úkolů ověřili své znalosti, slovní zásobu a fantazii ve slohové práci. Sedm žáků školy se stalo úspěšnými řešiteli olympiády a dva hoši s nejvyšším počtem bodů postupují do okresního kola.

Pořadí úspěšných řešitelů
1. místo: David Slonina – 8.A
2. místo: Patrik Rychtařík – 9.B
3. místo: Adam Javorský – 8.A
4. místo:  Jan Peklanský – 9.A
5. místo: Ema Dokoupilová – 9.A a Tomáš Strakoš – 8.A
6. místo:  David Kajzar – 8.A

Všem soutěžícím děkujeme a Davidovi s Patrikem přejeme hodně štěstí v dalším kole.
Mgr. Markéta Šalomonová

Foto Markéta Šalomonová