Zahajujeme sběr žaludů a kaštanů

Vyhlašujeme další ročník soutěže ve sběru žaludů a kaštanů, které budou použity pro krmení lesní zvěře. Soutěže se mohou zúčastnit žáci tříd ZŠ F. Hrubína.

Sběr žaludů a kaštanů bude probíhat obvyklým způsobem. Vyhodnoceni a odměněni budou jak jednotlivci, tak třídní kolektivy.

Sbírejte zvlášť kaštany a zvlášť žaludy. Vždy jen celé a zralé plody. Uchovávejte je v textilních taškách, které lze při vážení zavěsit.

Výběr a vážení bude probíhat v prostorách vestibulu u pana školníka. Tašky s kaštany nebo žaludy označené jmenovkou a třídou však můžete nechat ve vestibulu kdykoliv. Budou zváženy a zapsány na vaše jméno.

Sběru zdar! Čestmír Slíva