Připravujeme obnovení provozu školní jídelny

Dne 1. října 2020 proběhla dle pokynu krajské hygienické stanice v prostorách školní jídelny ZŠ  F. Hrubína, která je aktuálně uzavřena v souvislosti s karanténními opatřeními, ohnisková dezinfekce. Tuto dezinfekci provedl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Od 5. do 7. října 2020 pak proběhne kompletní úklid školní kuchyně, školní jídelny a souvisejících prostor. Cílem je připravit vše tak, abychom s dostupným personálním zajištěním pracovníků školní jídelny mohli v termínu od 8. října 2020 opět v naší kuchyni vařit a poskytovat žákům a zaměstnancům školy služby školního stravování.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy