Děkujeme za zajištění obědů pro děti ve školní družině

Přesto, že je školní jídelna ZŠ F. Hrubína aktuálně uzavřena, podařilo se vedení školy zajistit obědy pro děti navštěvující školní družinu. Článek, který mj. informuje o tom, že je děti dostávají zdarma, je poděkováním ředitele školy firmě VINAMET s.r.o a jmenovitě pak osobám, které se o to zasloužily.

Poděkování ředitele školy

Vážení rodiče,
jak jistě víte, byli jsme okolnostmi donuceni, s ohledem na nařízenou karanténu u zaměstnankyň školní kuchyně, tento provoz, na období 22. 9. – 7. 10. 2020, uzavřít. I když se zpočátku zdálo, že se jedná o záležitost krátkodobou, bohužel vývoj ukázal, že tomu tak nebude a před námi všemi (školou a rodiči) stál nelehký úkol, a to zajistit pro děti stravování během této nelehké doby. Po vyhodnocení situace a prozkoumání možností jsme se pokusili zajistit obědy alespoň pro děti školní družiny, které mnohdy tráví ve škole mnohem více času než ostatní děti.

Oslovili jsme v této záležitosti firmu VINAMET s.r.o. a díky neuvěřitelně lidské reakci jejího jednatele, pana Vojtěcha Filsáka, jsme obdrželi pro děti školní družiny darem obědy na období  29.9. – 2. 10. a 5. 10. – 7. 10. 2020 (celkem 7 dní). Pro představu  se jedná o cca 800 porcí v celkové hodnotě 48 000 Kč.

Dnes již víme, že mnozí z vás tuto aktivitu přivítali a vnímají ji velmi pozitivně, stejně jako děti navštěvující školní družinu, kterým, dle mého osobního zjišťování, obědy velmi, ale velmi chutnají.

Velmi si vážím nejen přístupu pana Filsáka, ale chtěl bych také poděkovat paní Ing. Evě Šillerové za logistické zajištění celé akce a zaměstnancům firmy VINAMET s.r.o. za jejich pomoc se zajištěním obědů. Panu Filsákovi, paní Šillerové a zaměstnancům firmy VINAMET s.r.o. tímto ještě jednou moc děkuji za jejich ochotu a vstřícnost v této, pro nás tak složité, situaci.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy