ZŠ Hrubína: Soutěž Domestos

Žáci 3. ročníku ZŠ F. Hrubína se pod vedením třídní učitelky Mgr. Lenky Kajfoszové aktivně zapojili do šestého ročníku projektu „Domestos pro školy“, který probíhal od září do prosince 2019. Díky tomu, že se stali jedním z výherců soutěže, získali pro školu finanční prostředky ve výši 100 tisíc Kč. Ty budou použity na rekonstrukci toalet.

Článek publikovaný v Radničních listech blíže popisuje soutěž „Lovci bakterií“, která byla hlavním prvkem uvedeného projektu. V jeho průběhu musely děti plnit různé úkoly, při nichž se dozvídaly, jak je důležitá hygiena.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XX, květen 2020, strana 8, 23. 4. 2020