Nová knihovna a čítárna na ZŠ F. Hrubína

Ve čtvrtek 13. února 2020 byla na naší škole otevřena nová školní knihovna a čítárna. První návštěvníci knihovny se zde setkali s milými hosty. Ke slavnostnímu zahájení knihovny a čítárny byla přizvána paní spisovatelka Vladimíra Čechová, autorka knihy Letem dětským světem, která pro naše třeťáčky připravila neformální interaktivní besedu o své tvorbě.

Všichni účastníci akce obdrželi dárky. Asi nejmilejší z nich byla kniha poezie pro děti Vavy Čechové s autorčiným podpisem a věnováním. Mezi dalšími hosty byli také zástupci sponzorů z Nadace OKD – paní ředitelka Karolína Preissingerová a paní Ladislava Poláková, kterým velmi děkujeme za pomoc při vzniku knihovny, stejně jako dalším: Marcele Tomčalové (interiérový designér), MALÍŘI – NATĚRAČI.CZ, Avion Shopping Park Ostrava a OD Ikea.

Všechny ohlasy na vybavení a vzhled knihovny byly velmi příznivé, děti byly nadšené. Knihovna a čítárna bude k dispozici denně.
Lenka Kajfoszová

Foto: Marek Jančar