6. A: Osvojujeme si kritické myšlení aneb Byli jsme na exkurzi v Tieto

Dovednost pracovat s informacemi je v dnešním světě důležitá. Patří k ní také schopnost kritického myšlení, ke kterému jsou vedeni žáci naší školy. Chceme je tak naučit odhalit dezinformace a dopátrat se kvalitních a užitečných informací.

K tomu cíli směřovala také exkurze, která se uskutečnila dne 7. února 2020 ve firmě Tieto v Ostravě, jež se zabývá vývojem firemních IT řešení. Tu navštívili žáci 6. A díky panu Sloninovi.

Exkurze proběhla pod názvem „Kritické myšlení“. V jejím průběhu se chlapci a děvčata dozvěděli jak zjistit, zda jsou internetové články pravdivé či ne. Měli možnost si to také ve skupinách vyzkoušet.

Myslím, že jim tato exkurze byla přínosem. Mgr. Jana Vidličková, třídní učitelka

Foto Jana Vidličková