Informace k provozu školy dne 6. listopadu 2019

Vážení rodiče, tímto oznamuji, že dne 6. listopadu 2019 bude na Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace probíhat výuka dle platného rozvrhu. Taktéž bude zajištěn v obvyklém rozsahu provoz školní jídelny a školní družiny.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel