Úspěch žáků na Mezinárodní dětské výtvarné přehlídce v Lidicích

Není jednoduché prosadit se nějakým způsobem mezi školami na úrovni města. A když se žáci ZŠ F. Hrubína dokázali prosadit mezi školami dokonce na mezinárodní úrovni – stojí to určitě za pozornost. Publikovaný článek dokumentuje úspěch výtvarných prací žáků, které byly zaslány na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidice 2019.

Náš soubor prací žáků, kteří pracovali pod vedením učitelky výtvarné výchovy Mgr. Petry Koneszové, se prosadil mezi 15 tisíci výtvarnými díly, jež byla na letošní již 47. výtvarnou přehlídku zaslána. Odborná porota rovněž udělila žákům ZŠ F. Hrubína 6 individuálních čestných uznání a Adam Klouda získal nejvyšší ocenění – Lidickou růži.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (měsíčník města Havířova), ročník XIX, srpen 2019, strana 12, 1. 8. 2019