Informace k zahájení školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 2. září 2019. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týmu školního roku.

Pondělí 2. září 2019 – pobyt žáků ve škole a provoz školní družiny a jídelny
Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně (se svými rodiči a případnými dalšími hosty) shromáždí v tělocvičně školy, kde v 09.30 h proběhne slavnostní zahájení školního roku. Po jeho ukončení se žáci přemístí do své třídy, kde se jim a přítomným zákonným zástupcům budou věnovat třídní učitelky třídy I. A a třídy I. B. Pobyt žáků ve škole bude ukončen v 11.00 h.
Žáci 2. až 9. ročníku se dostaví do školy v souladu se školním řádem tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 7.55 h. Pobyt žáků ve škole bude ukončen v 08.40 h.
Školní družina bude v tento den v provozu v době od 06.00 do 07.55 h a v době od 08.40 h do 16.30 h.
Výdej obědů ve školní jídelně bude probíhat v době od 11.00 h do 13.30 h.

Úterý 3. září 2019 – pobyt žáků ve škole a provoz školní družiny a jídelny
1. třídy: 07.55 – 09.35 h
2. – 5. třídy: 07.55 – 11.30 h
6. – 9. třídy: 07.55 – 12.00 h
školní družina: 06.00 – 07.55 h, 09.35 – 16.30 h
školní jídelna: 11.30 – 14.00 h

Středa 4. září a čtvrtek 5. září 2019 – pobyt žáků ve škole a provoz školní družiny a jídelny
1. třídy: 07.55 – 10.35 h
2. – 5. třídy: 07.55 – 11.30 h
6. – 9. třídy: 07.55 – 12.00 h
školní družina: 06.00 – 07.55 h, 10.35 – 16.30 h
školní jídelna: 11.30 – 14.00 h

Pátek 5. září 2019 – pobyt žáků ve škole a provoz školní družiny a jídelny
1. třídy: 07.55 – 11.30 h
2. – 5. třídy: 07.55 – 11.30 h
6. – 9. třídy: 07.55 – 12.00 h
školní družina: 06.00 – 07.55 h, 11.30 – 16.30 h
školní jídelna: 11.30 – 14.00 h