Nadace OKD podpoří projekty ZŠ F. Hrubína

Také letos jsme se zúčastnili grantových výzev Nadace OKD, která je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jedna z nejvýznamnějších v České republice, a byli jsme úspěšní hned dvakrát! Škole byly přiděleny granty v grantových programech „Pro region 2019“ a „Srdcovka 2019“.

V rámci výzvy „Pro region“ jsme uspěli s žádostí o podporu na vylepšení školní čítárny s projektem „Školní čítárna – komunitní centrum – místo pro vzdělávání, bádání, setkávání, zábavu, odpočinek“. Na nákup literatury pro děti a mládež se nám podařilo od Nadace OKD získat částku 35 000 Kč. Na projektu se spolupodílíme částkou 9 950 Kč, takže naši žáci získají do žákovské čítárny krásné, nové, kvalitní knihy za takřka 45 000 Kč.

V projektu v rámci výzvy „Srdcovka“ nás podpořil pan Miroslav Magej, tatínek našeho žáka, a díky našemu společnému úsilí se podařilo získat  částku 10 000 Kč na nákup stolního fotbálku, který bude využit v rámci našeho záměru zorganizovat mezigenerační turnaj ve stolním fotbálku „Vyhráváme s babičkou a s dědečkem“. První ročník turnaje, který by se měl do budoucna stát tradičním, plánujeme uspořádat v měsíci červnu.

Nadaci OKD a všem, kteří nás v našem úsilí podporují a pomáhají nám, děkujeme.
Mgr. Lenka Kajfoszová