Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí k plnění povinné školní docházky na ZŠ F. Hrubína od 1. září 2019 proběhne v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2019 vždy od 13.00 do 17.30 h.

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.  Ten vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci dají přednost naší škole.

Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 (dosáhly do 31. srpna 2019 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (například jeden z rodičů), nejlépe spolu se svým dítětem, které dosáhlo potřebného věku. Vezme si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Náš školní vzdělávací program realizuje moderní strategii vzdělávání, zajišťuje individuální přístup k dětem a poskytuje jim příležitost k všestrannému osobnímu rozvoji v prostředí moderní školy, která nadstandardně disponuje školním poradenským pracovištěm a jako jediná ve městě také školním bazénem.