Strašidelná stezka

Článek zveřejněný v Radničních listech ilustruje, že ZŠ F. Hrubína nabízí svým žákům pestrou paletu mimoškolních akcí.

Čtenář se seznámí s průběhem dvou tradičních školních akcí, na jejichž přípravě se aktivně podíleli také sami žáci a vedle žáků školy a jejich rodičů se jich zúčastnily také děti z okolních mateřských škol.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (měsíčník města Havířova), ročník XIX, únor 2019, strana 13, 15. 1. 2019