Oznámení o přerušení činnosti ŠD o pololetních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína bude o pololetních prázdninách v pátek dne 1. února 2019 uzavřena.

Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí dne 4. února 2019. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin.
Mgr. Michaela Durdiaková, zástupkyně ředitele školy