Netradiční oslava „Mikuláše“ ve 3. B a 4. A

Ve čtvrtek 6. 12. 2018  se žáci obou tříd nemohli dočkat začátku vyučování. V tento den na ně ve škole čekala dobrodružná soutěž Pevnost BOYARD, kterou připravily jejich třídní učitelky Kamila Sedláčková a Monika Slívová.

Hra byla zahájena velkolepým originálním hudebním motivem, který vytvořil tu správnou atmosféru. Poté se žáci rozběhli na stanoviště v prostorách školy, na kterých plnili úkoly zaměřené na paměť, sportovní dovednosti, logické uvažování a odvahu. Za správně splněné úkoly získávali indicie, které je měly dovést k pokladu.

Všem dětem se hra vydařila. Ukrytý poklad byl objeven. Pokladem byly mikulášské balíčky pro všechny zúčastněné děti, které jim za úspěšné splnění hry a písničku předal Mikuláš se svou družinou.

Mgr. Kamila Sedláčková, Mgr. Monika Slívová

Foto Jarmila Freislerová, Dana Svobodová