Poděkování Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína Havířov

Poděkování Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína Havířov za podporu vánočního koncertu s názvem „Čas radosti, veselosti“, který se uskutečnil 6. 12. 2018 v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích, a za záštitu nad celou akcí.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat předsedkyni Klubu přátel školy paní Kajurové a hospodáři klubu panu Bartelovi za pomoc při organizaci koncertu. Dle ohlasů byl koncert velmi úspěšný a nejen děti si odnesly nezapomenutelné zážitky.  Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další společnou akci.

Michaela Janíková