Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Oznámení o přerušení činnosti ŠD v období Velikonoc

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína bude v době od čtvrtku 18. dubna (na tento den připadají velikonoční prázdniny) do pondělí 22. dubna 2019 uzavřena. Její činnost bude obnovena v úterý dne 23. dubna 2019. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 …

15. 4. 2019

Úspěchy žáků v krajském kole v plavání

Skutečnost, že ZŠ F. Hrubína disponuje díky vlastnímu bazénu mimořádnými podmínkami pro výuku tělesné výchovy rozšířené o plavání, byla již na webu školy vícekrát zmíněna. Článek otištěný v březnových Radničních listech se ohlíží za úspěchem žáků…

13. 4. 2019

Dopravní soutěž žáků 1. stupně

Již po řadu let je duben tradován jako měsíc bezpečnosti. Jelikož i v našem městě doprava houstne, není od věci si připomenout dopravní značení nebo třeba postup, jak ošetřit zraněného cyklistu. Tyto a další cíle si klada soutěž, kterou pro žáky 1. st…

9. 4. 2019

Předškoláci mezi prvňáčky

V březnu navštívily děti z okolních mateřských školek prvňáčky ze ZŠ F. Hrubína. Přišly se podívat na své kamarády, co se už ve škole naučili a jak se jim daří. Malým návštěvníkům jsme ukázali naše první učebnice – Živou abecedu, počáteční psaní i …

4. 4. 2019

Nadace OKD podpoří projekty ZŠ F. Hrubína

Také letos jsme se zúčastnili grantových výzev Nadace OKD, která je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jedna z nejvýznamnějších v České republice, a byli jsme úspěšní hned dvakrát! Škole byly přiděleny granty v grantových prog…

2. 4. 2019

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí k plnění povinné školní docházky na ZŠ F. Hrubína od 1. září 2019 proběhne v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2019 vždy od 13.00 do 17.30 h. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.  …

30. 3. 2019

Užili jsme si Zvířecí den

I ve škole může být občas legrace, a proto jsme jeden všední den na ZŠ F. Hrubína pojali poněkud netradičně. Ve středu 13. března 2019 to u nás vypadalo jako v zoologické zahradě. V únoru se žáci v rámci jednání školního parlamentu domluvili, že si…

25. 3. 2019

Protidrogová prevence nemusí být nudnou

V rámci vzdělávacího programu ZŠ F. Hrubína je věnována pozornost také primární protidrogové prevenci. S cílem inspirovat žáky šestého ročníku k pozitivním životním volbám se třídy 6. A a 6. B vypravily dne 21. března 2019 spolu se svými třídními učit…

24. 3. 2019

Třetí místo ve florbalovém turnaji školních družin

Dne 13. března 2019 proběhl ve sportovní hale na ZŠ Horní Suchá florbalový turnaj havířovských školních družin, kterého se úspěšně zúčastnil také tým ZŠ F. Hrubína, jenž vybojoval krásné 3. místo. Naši družinu reprezentovalo družstvo ve složení Kuba Peřina…

19. 3. 2019