Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Mikulášská nadílka na Hrubínce

V pondělí 6. prosince 2021 se na naší škole uskutečnila již tradiční mikulášská nadílka. O tu se postarali žáci 9. ročníků. Letos jsme měli dokonce dva Mikuláše, čtyři anděly a sedm čertů. Balíčky s dobrotami připravili pro své žáky třídní uč…

7. 12. 2021

Nepříznivé počasí nás od sázení stromků neodradilo

Žáci devátých tříd ZŠ F. Hrubína na konci listopadu zasadili v areálu školy nové stromky. Stalo se tak v rámci projektu Ve stínu habru, který byl financován nadací ČEZ v projektu Stromy 2021. V pátek 26. listopadu 2021 mělo počasí do ideálu vskutku daleko. …

5. 12. 2021

9. A: Projekt OKAP

Také v tomto školním roce se žáci ZŠ F. Hrubína účastní aktivit projektu podporujícího polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství na základních školách, který nese název „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, zkráceně OKAP…

26. 11. 2021

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů: Ceny vítězům byly předány

Zveřejňujeme výsledky vyhlášené soutěže ve sběru  kaštanů a žaludů. Organizátor akce Mgr. Čestmír Slíva k tomu uvádí: Letos se soutěž v podstatě týkala jen sběru kaštanů, protože žaludů bylo letos jako šafránu. V první řadě bych rád poděkoval vše…

24. 11. 2021

Malí architekti

Žáci navštěvující školní družinu ZŠ F. Hrubína jsou v rámci školního vzdělávacího programu družiny motivováni k různým aktivitám, které rozvíjejí osobnost dětí a jejich kompetence. V tomto duchu se chlapci a děvčata vžili do role malých architektů. Zadán…

23. 11. 2021

Logická olympiáda

Logická olympiáda je online soutěž určená všem žákům bez rozdílu věku. Tedy těm, kteří jsou ochotni přemýšlet, hodinu se soustředit a lámat si hlavu. Letos se jí zúčastnilo 51 žáků ZŠ F. Hrubína ve čtyřech věkových kategoriích. Největšího úspěchu dosáhli n…

23. 11. 2021

8. B: Hodina kódu

Hodina kódu (Hour of Code) je celosvětová akce propagující výuku programování. Klade si za cíl přiblížit programování žákům i široké veřejnosti a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Protože tato akce koresponduje se školním vzdělávacím programem …

22. 11. 2021

8. A: Umístili jsme na školní zahradu ptačí krmítka

Žáci 8. A třídy ZŠ F. Hrubína se zapojili do realizace projektu „Návrat ptáků do zahrad v okolí a jejich zahnízdění“, který je podpořen z prostředků programu MiNiGRANTy Veolia. V rámci realizace projektu žáci ve středu 10. listopadu 2021 umístili d…

19. 11. 2021

Bojovali jsme v turnaji mladších žáků ve florbalu

Dne 12. listopadu 2021 jsme se s mladšími žáky (6. – 7. tříd) zúčastnili turnaje ve florbalu, který se konal v rámci Havířovské ligy základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 9 týmů škol, které byly rozděleny do 3 skupin po 3 týmech. Hned…

15. 11. 2021

3. A: Nebojíme se poskytnout první pomoc

Ve středu 3. listopadu se žáci třídy 3. A zapojili do projektu „Neboj se pomoci – jak poskytnout první pomoc“, který na ZŠ F. Hrubína proběhl ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Třinec–Podlesí, a.s. Cílem tohoto projektu je zejména podpora zdravotní osvěty žáků…

11. 11. 2021