Close

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1573 okres Karviná

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. HRUBÍNA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Exkurze 4. A  do výrobny vánočních ozdob

Vánoce si asi málokdo z nás umí představit bez stromečku ozdobeného baňkami. A jelikož už jsou téměř za dveřmi, vydala se třída 4. A  na počátku třetího adventního týdne do výrobny vánočních ozdob v Opavě. Děti měly možnost vyzkoušet si zdobení baňky třpytka…

12. 12. 2018

Oznámení o zkrácení vyučování a vyhlášení ředitelského volna

Sdělujeme, že ve čtvrtek dne 20. 12. 2018 dojde na ZŠ F. Hrubína z organizačních důvodů k úpravě rozsahu vyučování ve všech ročnících školy. Na pátek 21. 12. vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Ve čtvrtek 20. prosince bude vyučování v je…

12. 12. 2018

Drakiáda aneb „můj drak letí do oblak…“

I letos proběhla ve školní družině ZŠ F. Hrubína tradiční drakiáda. Pouštění krásných barevných dráčků, které si děti z domu přinesly, se uskutečnilo 12. října 2018. Den byl nádherný, slunečný a jako vymalovaný, ani lísteček se nepohl. Nikomu ale nevadilo, …

11. 12. 2018

Poděkování Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína Havířov

Poděkování Klubu přátel školy při ZŠ F. Hrubína Havířov za podporu vánočního koncertu s názvem „Čas radosti, veselosti“, který se uskutečnil 6. 12. 2018 v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích, a za záštitu nad celou akcí. Jmenovitě…

11. 12. 2018

Netradiční oslava „Mikuláše“ ve 3. B a 4. A

Ve čtvrtek 6. 12. 2018  se žáci obou tříd nemohli dočkat začátku vyučování. V tento den na ně ve škole čekala dobrodružná soutěž Pevnost BOYARD, kterou připravily jejich třídní učitelky Kamila Sedláčková a Monika Slívová. Hra byla zahájena velkolepý…

11. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromku před školou

Již tradičně zveme všechny žáky školy, jejich rodiče a příznivce ZŠ F. Hrubína na rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční ve středu 12. 12. 2018 v 16 h 30. Akci doprovází bohatý program, na němž se podílejí žáci následujících tříd: 1.A…

4. 12. 2018

Školní parlament jednal za účasti ředitele školy

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhla na ZŠ F. Hrubína již druhá schůzka žáků školního parlamentu v tomto školním roce. Tentokrát se setkání zúčastnil i ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček, který ochotně odpovídal žákům na všechny jejich otázky. Nejčastě…

3. 12. 2018

Žádost o spolupráci při dotazníkovém šetření

Vážení rodiče, rádi bychom vás a vaše děti požádali v době od 3. 12. 2018 do 7. 1. 2019 o vyplnění anonymního dotazníku zaměřeného na sportovní vyžití v Havířově, který bude použit jako podklad pro vytvoření Plánu rozvoje sportu města Hav…

3. 12. 2018

Vánoční koncert žáků ZŠ F. Hrubína

Pozvánka na vánoční koncert žáků školy, která byla otištěna v prosincovém čísle Radničních listů, dokladuje, že ZŠ F. Hrubína úspěšně realizuje svou vizi být tzv. otevřenou školou. Tato kulturní akce uváděná s mottem „Čas radosti, veselosti…“, která je p…

30. 11. 2018