Close

Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Zrození Země, bouřlivá planeta aneb byli jsme v planetáriu

Dne 23. září 2022 se vydaly 6. a 9. třídy ZŠ F. Hrubína v rámci programu EVVO na exkurzi za poznáním naší bouřlivé planety do planetária v Ostravě. V sále planetária měla pro nás paní lektorka připravený program Bouřlivá planeta, který byl pro…

27. 9. 2022

Přivítali jsme nové žáky školy

Také v tomto školním roce byli chlapci a děvčata nastupující do prvního ročníku ZŠ F. Hrubína, tak jak to odpovídá tradici školy, která se jako jediná v Havířově může pochlubit školním bazénem, pasováni na plavčíky a plavčice. Tradiční slavnostní přivítání…

7. 9. 2022

Poděkování ZŠ F. Hrubína

Prostor v devátém čísle Radničních listů dostal také článek podepsaný ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín. Mgr. Darja Kuncová touto cestou vyjádřila poděkování za dar, který byl v červnu 2022 dětem z domova předán zástupci žákovského parlam…

31. 8. 2022

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne ve čtvrtek 1. září 2022. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu…

26. 8. 2022

Úspěch žáků ZŠ F. Hrubína v Lidicích

Několik ocenění včetně nejvyššího, který představuje medaile „Lidická růže“, obdrželi za své práce žáci školy na 50. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Článek publikovaný v srpnovém čísle Radničních listů přehlídku a získaná oceně…

5. 8. 2022

Za náš finanční dar jsme obdrželi děkovný dopis

V pondělí 27. června 2022 předali zástupci žákovského parlamentu ZŠ F. Hrubína do rukou vedení dětského domova Benjamín v Havířově částku 10 tisíc korun, kterou získali sběrem starého papíru. Jako poděkování za tento finanční dar, jímž se žáci rozhodli pomoci …

29. 6. 2022

Diplom k medaili získané na výstavě v Lidicích

Úspěch žáků na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích

Žákům ZŠ F. Hrubína se podařilo již podruhé uspět na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Lidická galerie každoročně vyhlašuje ve spolupráci s Českou komisí pro spolupráci UNESCO aktuální téma, letos to bylo téma Muzeum. Průběh přehlídky byl v letošn…

29. 6. 2022

Úřední hodiny ve dnech hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období hlavních prázdnin v době od 1. července do 31. srpna 2022 stanovil následující úřední dny a hodiny: Úřední hodiny jsou až na stanovené výjimky vždy v prac…

28. 6. 2022