Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace  v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů[…]

Read more

Spelling Games

Dne 20. května 2024 se 17 žáků ZŠ F. Hrubína ze 3. – 5. ročníku zúčastnilo školní soutěže z anglického jazyka. Děti hravou formou ověřovaly své znalosti anglické abecedy, plnily úkoly a poslech a ve[…]

Read more

Barevný týden

V době od 6. do 10. května 2024 se na ZŠ F. Hrubína uskutečnila další akce školního parlamentu – barevný týden. Už tradiční akci tentokrát předcházel ještě jeden den, tedy ten, kdy si[…]

Read more

8. A, 7. B: Poznávací výlet do Brna

Blíží se závěr školního roku a tak se dne 17. května 2024 vydaly třídy 8. A a 7.B za doprovodu třídních učitelek Mgr. Jany Vidličkové a Mgr. Ivety Konečné a paní asistentky Kristýny Pichové na poznávací[…]

Read more

Soutěž Jazyky hrou

V úterý 14. května 2024 se osm dívek z devátého ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnilo tradiční regionální jazykové soutěže Jazyky hrou. Dvoučlenná družstva bojovala se zajímavými úlohami ve všech třech jazycích, které[…]

Read more

Krajské kolo soutěže v recitaci: Další skvělá zpráva z přehlídky dětských recitátorů

Do krajského kola celostátní přehlídky dětských recitátorů pro Moravskoslezský kraj postoupil náš žák Ondřej Labaj ze třídy 3. A a opět zdařile reprezentoval ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí. Soutěž se konala v pátek 3. května[…]

Read more