Close

Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Rozsvícení vánočního stromku před školou

Již tradičně zveme všechny žáky školy, jejich rodiče a příznivce ZŠ F. Hrubína na rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční ve středu 12. 12. 2018 v 16 h 30. Akci doprovází bohatý program, na němž se podílejí žáci následujících tříd: 1.A…

4. 12. 2018

PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBEN CIZÍCH JAZYKŮ

Projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků Základní školy Havířov-Podl…

3. 12. 2018

Školní parlament jednal za účasti ředitele školy

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhla na ZŠ F. Hrubína již druhá schůzka žáků školního parlamentu v tomto školním roce. Tentokrát se setkání zúčastnil i ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček, který ochotně odpovídal žákům na všechny jejich otázky. Nejčastě…

3. 12. 2018

Žádost o spolupráci při dotazníkovém šetření

Vážení rodiče, rádi bychom vás a vaše děti požádali v době od 3. 12. 2018 do 7. 1. 2019 o vyplnění anonymního dotazníku zaměřeného na sportovní vyžití v Havířově, který bude použit jako podklad pro vytvoření Plánu rozvoje sportu města Hav…

3. 12. 2018

Vánoční koncert žáků ZŠ F. Hrubína

Pozvánka na vánoční koncert žáků školy, která byla otištěna v prosincovém čísle Radničních listů, dokladuje, že ZŠ F. Hrubína úspěšně realizuje svou vizi být tzv. otevřenou školou. Tato kulturní akce uváděná s mottem „Čas radosti, veselosti…“, která je p…

30. 11. 2018

Pozvánka na koncert žáků školy

Srdečně zveme všechny rodiče a širokou veřejnost na koncert žáků, který se uskuteční 6. prosince 2018 v 17.00 hod. v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích. V programu účinkují mimo hostů žáci ze tříd 1. B  (třídní učitelka Eva Kilnarová), 2. B (…

29. 11. 2018

Školní kolo dějepisné olympiády 2018

Dějepisná olympiáda je soutěž organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky. Její školní kolo, které bylo určeno žákům 8. a 9. tříd s hlubším zájmem o historii, proběhlo na ZŠ F. Hrubí…

29. 11. 2018

PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY

Projekt Škola pro všechny je spolufinancován Evropskou unií Cílem projektu Škola pro všechny bylo zlepšení kvality společného vzdělávání a výsledků žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná v klíčových kompetencích. ZŠ F. Hrubína se v&nbs…

28. 11. 2018

Ve zdravém těle zdravý duch

V rámci spolupráce s MŠ E. Holuba naši školu v úterý 20. 11. 2018 navštívily děti z této mateřské školy. Třída  1. A  si pro ně s paní učitelkou  připravila různá stanoviště s nářadím, aby si všichni společně zacvičili. Cvičení probíhala ve smíš…

27. 11. 2018