Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce

Celkem 17 žáků 8. a 9. tříd ZŠ F. Hrubína se v pondělí 24. ledna 2022 zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. Tato olympiáda se pořádá jako jednotná celorepubliková předmětová postupová soutěž z českého jazyka, která je určen…

27. 1. 2022

PROJEKT DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Projekt Doučování žáků škol je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU Cílem projektu Doučování žáků škol, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je zmírnit negativní dopady výluk prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19 n…

3. 1. 2022

8. B: Dobročinnost nám není cizí

V krásné předvánoční době jsme se ve třídě zabývali tématem charity, dobročinnými akcemi a jejich důležitostí v našich životech a společnosti. Sami jsme si vyzkoušeli, že je možné přispět na charitu prostřednictvím projektu Čtení pomáhá. Projekt je zajímav…

1. 1. 2022

Vánoční přání a PF 2022

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, dovolte mi poděkovat vám za vaši energii, kterou jste vložili do zdolávání výzev v roce 2021. S Vaší důvěrou, podporou, pomocí a pochopením to šlo lépe celé naší škole, kt…

23. 12. 2021

Další setkání našich prvňáčků s předškoláky

Společnou vycházkou ke krmelci, která se uskutečnila 21. 12. 2021, pokračoval projekt spolupráce ZŠ F. Hrubína s MŠ E. Holuba. Ten si klade za cíl jak zajistit budoucím prvňáčkům nestresující přechod mezi mateřskou a základní školou, tak podporovat schopnost spo…

22. 12. 2021

Ve třídách zavládla vánoční atmosféra

Blíží se Vánoce a proto jsme i letos spojili příjemné s užitečným. Nazdobené vánoční stromečky, svítící řetězy a výzdoba na oknech nechyběly snad v žádné třídě. Všichni chtěli vyhrát sladkou odměnu v soutěži o nejhezčí vánoční…

16. 12. 2021

Úřední hodiny ve dnech vánočních prázdnin

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace oznamuje, že pro období 23. prosince až 31. prosince 2021 stanovil následující úřední dny a hodiny: 23. prosince 2021 – 8 – 12 hod. 24. prosince 2021 – ZAVŘENO 25. pros…

16. 12. 2021

Pečujeme o školní zeleň

Říká se, že prostor bez květin postrádá život. Také proto v rámci environmentální výchovy podporujeme pozitivní vztah k přírodě, pečujeme o školní zeleň a průběžně zlepšujeme prostředí školy. V této oblasti již tradičně úzce spolupracujeme se společnos…

15. 12. 2021

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína bude o vánočních prázdninách od čtvrtku 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí 3. ledna 2022. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Ka…

15. 12. 2021

2. B: Znovu jsme zkoumali svět bakterií

Rok se s rokem sešel a my jsme v naší třídě znovu přivítali pana Pergnera, vědce, mikrobiologa a pedagoga na vysoké škole, milého tatínka našeho spolužáka Jirky. Letos budeme společně zkoumat, kde a kolik máme ve třídě bakterií. Pan Pergner s sebou opět při…

14. 12. 2021