Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Žáci 6. a 7. ročníku se zabývali tříděním odpadů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání byli dne 21. listopadu 2023 žáci 6. a 7. tříd ZŠ F. Hrubína prostřednictvím vzdělávacího výukového programu pod názvem „Tonda obal na cestách“ společnosti EKO‑KOM seznámeni s pravidly třídění, recyklace a využitím[…]

Read more

Oznámení ředitele školy k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu na odloučených pracovištích mateřských škol v souvislosti s konáním výstražné stávky dne[…]

Read more

1. B: Slavnost Slabikářů

Ve středu 15. listopadu 2023 proběhla v žákovské knihovně ZŠ F. Hrubína velká Slavnost Slabikářů. Prvňáčci z 1. B na ní byli slavnostně pasováni na čtenáře a získali krásné nové Slabikáře. Naši malí žáčci[…]

Read more

Turnaj v miniházené: Výběr žáků 5. ročníku odcházel spokojen

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se vybraní žáci 5. ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnili přípravného turnaje v házené, který se konal ve sportovní hale při ZŠ Žákovská. Jeho účelem nebylo poměřovat síly jednotlivých družstev[…]

Read more
Podzimní hrátky v lesoparku s dětmi z MŠ

1. B: Podzimní hrátky v lesoparku s dětmi z mateřské školy

První společná akce žáků 1. B ZŠ F. Hrubína a dětí z MŠ Holubova se v tomto školním roce uskutečnila 20. října 2023. Byla to vycházka spojená s řadou her a soutěží v lesoparku. Již jsme sice[…]

Read more

Akce pro děti z MŠ a nejmladší žáky: Strašidelný podvečer ve škole plné čar a kouzel

ZŠ a MŠ F. Hrubína – Havířov-Podlesí připravila pro nejmladší žáky školy (1. – 3. třída) a děti z mateřských škol „Strašidelný podvečer aneb co se večer děje v bradavické škole čar a kouzel“.  Akce se[…]

Read more