Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Informace k zahájení školního roku a o konání třídních schůzek

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 18. září 2023. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny[…]

Read more

Oznámení o rozdělení žáků do prvních tříd

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje oznámení o rozdělení žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 do tříd 1. ročníku. Rozdělení žáků do prvních tříd (třídy[…]

Read more

Informace k provozu školy během rekonstrukce elektrorozvodů a k zahájení školního roku – aktualizováno 13. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí v současnosti probíhá rekonstrukce elektrorozvodů objektu základní školy, zveřejňujeme v tomto článku, který bude dle okolností aktualizován, informace ke způsobu komunikace se zákonnými[…]

Read more

Výtvarná soutěž Vesmír plný života

Děti ze 4. a 6. ročníku ZŠ F. Hrubína se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené Planetáriem Ostrava s tématem „Vesmír plný života“. Do soutěže se přihlásilo mnoho talentovaných výtvarníků. Pojetí výsledného díla bylo ponecháno na[…]

Read more

Školní bazén v číslech

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí jako jediná základní škola v Havířově provozuje vlastní bazén, který jí umožňuje specificky profilovat výuku tělesné výchovy. Prostory bazénu slouží do určité míry také veřejnosti. Několik[…]

Read more

Městské kolo v miniházené: Získali jsme bronz, ale pro nás má cenu zlata

V rámci Havířovské ligy základních škol se vybraní žáci 4. ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnili městského kola v miniházené, které se uskutečnilo 25. 5. 2023. Byli tam poprvé a hned uspěli. Hrubínku reprezentovalo smíšené družstvo[…]

Read more