Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy

V úterý 18. prosince 2018 proběhlo vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu třídy ZŠ F. Hrubína.  Soutěže se zúčastnili žáci 4. až 9. ročníku,  kteří se zodpovědně připravovali a své třídy nádherně vyzdobili vánočními stromečky…

2. 1. 2019

Biologická olympiáda pokračovala teoretickým testem

Vybraní žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili již druhé části školního kola biologické olympiády, která je na ZŠ F. Hrubína pořádána jako vědomostní soutěž pro žáky s hlubším zájmem o biologii. V první části soutěžící žáci absolvovali poznáván…

1. 1. 2019

Navštívili jsme geologické sbírky

Žáci devátých tříd jeli 14. 12. 2018 do Ostravy prozkoumat Geologický pavilon prof. Františka Pošepného, který je zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Tato exkurze byla brána jako vhodná součást výuky geovědních…

29. 12. 2018

Vánoční besídka třídy 2. B

Ve středu 19. 12. 2018 jsme se spolu s rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími milými hosty zastavili v předvánočním shonu na vánoční besídce žáčků 2. B. Zazpívali jsme vánoční koledy, písničky, zarecitovali básničky, zahráli pohádku O dvaná…

28. 12. 2018

Vánoční badmintonový turnaj

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se na ZŠ F. Hrubína uskutečnil školní badmintonový turnaj ve čtyřhře. Akce se zúčastnilo 17 dvojic z prvního stupně a 20 dvojic z druhého stupně.  Soutěžilo se v kategoriích: 4. a 5. třída chlapci, dívky, 6. a …

28. 12. 2018

Učebny cizích jazyků

Ve snaze zajistit dobré podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků modernizuje ZŠ F. Hrubína průběžně své odborné učebny. V tomto školním roce tak byly otevřeny dvě zcela nově vybavené učebny cizích jazyků. Finanční prostředky na realizaci této akce byly získány díky p…

27. 12. 2018

Mikulášské radovánky žáků 1. a 2. ročníku

Na svatého Mikuláše (6. prosince 2018) se chlapci a děvčata, kteří navštěvují třídy 1. a 2. ročníku ZŠ F. Hrubína, sešli v tělocvičně k Mikulášským radovánkám. Dopoledne plné soutěží, her a skotačení vyvrcholilo příchodem Mikul…

21. 12. 2018

Setkání s předškoláky

Na konci listopadu se přišly do ZŠ F. Hrubína podívat děti z MŠ Přímá. Poté, co se kluci a holky rozkoukali ve třídě, zvládli pár matematických úkolů i nějakou tu písničku a pochutnali si na svačince ve školní jídelně, dočkali se procvičení svého těla …

20. 12. 2018

Vánoční přání a PF 2019

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, v probíhajícím čase adventním mi dovolte poděkovat Vám za aktivity a úsilí, které jste v roce 2018 věnovali naší škole. Vykonali jste mnoho nejen přípravou na vzdělávání, …

20. 12. 2018

Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína Havířov bude o vánočních prázdninách v době od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019 uzavřena. Činnost školní družiny bude obnovena ve čtvrtek dne 3. ledna 2019. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin. Mgr. Mich…

20. 12. 2018