Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Třídy školy znovu ožívají

Příznivý vývoj epidemiologické situace umožnil po dvouměsíční pauze návrat prvních žáků do školních lavic. Od pondělí 11. května 2020 tak bylo podle harmonogramu připraveného vedením ZŠ F. Hrubína zahájeno prezenční vzdělávání pro žáky 9. ročníku. V…

15. 5. 2020

Čistili jsme přírodu

Současná doba zvýšeného zájmu o naše zdraví v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru úzce rezonuje s environmentálním vzděláváním žáků, které je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ F. Hrubína. Není proto divu, že mezi žáky školy měla…

12. 5. 2020

Příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje informace k organizaci přípravy žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám v období od 11. do 22. května 2020, informace k rozdělení žáků přihlášený…

7. 5. 2020

Základní informace k postupnému návratu žáků do školy

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje formou otázek a odpovědí základní informace k návratu žáků 9. ročníku a žáků 1. až 5. ročníku do školy. Článek doplňují odkazy na s tím související i…

5. 5. 2020

ZŠ Hrubína: Soutěž Domestos

Žáci 3. ročníku ZŠ F. Hrubína se pod vedením třídní učitelky Mgr. Lenky Kajfoszové aktivně zapojili do šestého ročníku projektu „Domestos pro školy“, který probíhal od září do prosince 2019. Díky tomu, že se stali jedním z výherců soutěže, získali pro šk…

2. 5. 2020

Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Ředitel ZŠ F. Hrubína zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ško…

22. 4. 2020

Výzva: Chraňte sebe a pečujte o své okolí a přírodu

Apelujeme na všechny Hrubíňáky a příznivce naší školy: V rámci zdravotní procházky s sebou vezměte pytel a rukavice a vyčistěte alespoň kousek přírody. Svou činnost zdokumentujte. Pořízené fotografie sdílejte na Instagramu s označením @zsfhrubin…

21. 4. 2020

Stavíme se na hlavu, ale není to kvůli koronaviru

Vládou vyhlášená mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru sice znemožnila žákům docházet do školy a omezila přístup učitelů na jejich pracoviště, nedonutila je však jen pasivně sedět na svých židlích, křeslech či sedačkách doma. Rozběhlo se …

19. 4. 2020

Šetření k nástupu dětí 1. až 5. ročníku do školy

Vážení rodiče, s ohledem na harmonogram uvolňování opatření nouzového stavu si vás dovoluji požádat o spolupráci při zpracování šetření souvisejícího se zajištěním co nejméně problémového návratu vašich dětí do školy. Odpovězte, prosím, na 3 otázky…

17. 4. 2020