Close

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Slider Title

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2021/2022 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v termínu od 12. do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trv…

23. 3. 2021

Organizace výuky a provozu školy od 1. března 2021

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 je na základních školách od 1. do 21. března 2021 omezena přítomnost žáků ve vyučování. Z uvedeného důvodu budou s platností od 1. března 2021 žáci 1. až 9. ročníku vzděláváni distančně…

28. 2. 2021

Žáci postavili sněhuláka

Program školní družiny přispívá k udržení zdravotní kondice žáků

Sněhová nadílka letos přeje zimním sportům a není divu, že se promítá také do náplně programu školní družiny ZŠ F. Hrubína. Ta je v době trvajících epidemiologických opatření omezeně otevřena jen pro žáky tříd, kteří mají povolenu prezenční docházku do škol…

13. 2. 2021

Dobré ráno s učitelkou ZŠ F. Hrubína

Pozvání vystoupit jako host v pořadu Dobré ráno celoplošného televizního vysílání České televize dostala v souvislosti s končícím prvním pololetím školního roku 2020/2021, které je v mnoha směrech charakterizováno distančním vzděláváním, učitelka žáků prvního ro…

29. 1. 2021

Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři

Vzhledem k tomu, že ZŠ F. Hrubína používá pro komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků systém Bakaláři, který umí v režimu online zobrazit také pololetní hodnocení žáků, nabízíme zákonným zástupcům možnost seznámit se s výsledky vzdělávání svých…

24. 1. 2021

Společné Vánoce prvňáčků

Společné Vánoce prvňáčků

Díky tomu, že protipandemická opatření uplatňovaná v prosinci 2020 před vánočními prázdninami umožňovala prezenční vzdělávání žáků prvního stupně, mohli chlapci a děvčata navštěvující první ročník ZŠ F. Hrubína prožít neobyčejný vyučovací den na který…

15. 1. 2021

Mikrobiolog ve třídě 1. B

1. B: Zajímavý experiment v průběhu dopoledne s mikrobiologem

V úterý 15. prosince 2020 navštívil naši třídu pan Pergner – vědec, mikrobiolog. Tatínek našeho spolužáka Jiříka mezi nás zavítal, aby nám pověděl něco o své práci a trochu přiblížil tajemný svět virů a bakterií. Vysvětlil nám, jak fungují, …

14. 1. 2021

Vánoční a novoroční přání ředitele školy

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína, máme za sebou rok, který se v mnohém lišil od těch předchozích. Postavil nám do cesty překážku, která v mnohém otestovala naše schopnosti zvládat náročné situace. Přesto…

23. 12. 2020

Slavnostní zahájení školního roku prvňáků

1. A, 1. B: Jak jsme se stali plavčíky aneb náš první den ve škole

Konec roku 2020 vytváří příležitost připomenout si, jak vypadal první školní den letošních prvňáků ZŠ F. Hrubína. Slavnostní zahájení jejich školní docházky, byť omezeno nutnými protiepidemickými opatřeními, se neslo v netradičním duchu. V úterý 1. září …

20. 12. 2020

Poděkování

Zajistit teplé obědy žákům školy v situaci, když bylo 22. září 2020 nutno uzavřít školní kuchyni z důvodu karantény zaměstnanců, nebylo pro vedení školy jednoduché. V rubrice Ostatní prosincového čísla Radničních listů proto vyšlo poděkování ředit…

19. 12. 2020