Autor: Marek Jančar

Protidrogová prevence nemusí být nudnou

V rámci vzdělávacího programu ZŠ F. Hrubína je věnována pozornost také primární protidrogové prevenci. S cílem inspirovat žáky šestého ročníku k pozitivním životním volbám se třídy 6. A a 6. B vypravily dne 21. března 2019 spolu se svými třídními učiteli na vlakovou stanici v Havířově, kde byla přistavena multimediální vlaková souprava Revolution train. V tomto protidrogovém vlaku, jenž přináší novou formu…
Read more

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce má svého vítěze

Dne 5. února 2019 se na ZŠ F. Hrubína uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci, kteří se o angličtinu zajímají více a jinak než ve školních lavicích, se utkali ve dvou disciplínách. První z nich byl test, který byl složen nejen z učiva základní školy, ale zkoušel i to, jak by žáci dokázali reagovat v reálných situacích v anglicky mluvících zemích. Druhou…
Read more