Protidrogová prevence nemusí být nudnou

V rámci vzdělávacího programu ZŠ F. Hrubína je věnována pozornost také primární protidrogové prevenci. S cílem inspirovat žáky šestého ročníku k pozitivním životním volbám se třídy 6. A a 6. B vypravily dne 21. března 2019 spolu se svými třídními učiteli na vlakovou stanici v Havířově, kde byla přistavena multimediální vlaková souprava Revolution train.

V tomto protidrogovém vlaku, jenž přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání, se žáci seznámili se všemi úskalími, které jim mohou připravit různé druhy drog.  Interaktivní metoda se jim velmi líbila a my doufáme, že, až přijde čas, se všichni správně rozhodnou.

Mgr. Marek Jančar a Mgr. Čestmír Slíva (třídní učitelé 6. tříd)

Foto Čestmír Slíva