Přírodovědný klokan 2023

Žáci 9. ročníku ZŠ F. Hrubína se zapojili do celostátní soutěže Přírodovědný klokan, kterou každoročně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem soutěže, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a I. a II. ročníku středních škol, je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost.

Soutěžící žáci řešili 24 úloh a na vyřešení měli k dispozici 40 minut čistého času, během kterých odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, chemie i ekologie. Nejlepším řešitelem říjnového školního kola se stala Adéla Vildová, na 2. místě byl Jan Magej a na 3. místě se umístil Tobiáš Vlach.

Všem 47 soutěžícím žákům děkuji za účast v této nelehké soutěži. Nejlepším gratuluji a doufám, že přírodovědné předměty je budou provázet dál.

Mgr. Jana Vidličková