Informace k provozu školy během rekonstrukce elektrorozvodů a k zahájení školního roku – aktualizováno 13. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí v současnosti probíhá rekonstrukce elektrorozvodů objektu základní školy, zveřejňujeme v tomto článku, který bude dle okolností aktualizován, informace ke způsobu komunikace se zákonnými zástupci, k zahájení školního roku 2023/2024 a rozdělení dětí do 1. tříd.

Rekonstrukce elektrorozvodů budovy základní školy, která byla zahájena 19. 6. 2023, bude v souladu s plánem prací ukončena dne 16. 9. 2023. Nový školní rok bude následně zahájen v pondělí 18. 9. 2023.

Komunikace
– od pondělí 18. 9. 2023 bude možno se školou komunikovat standardním způsobem
– systém BAKALÁŘI, který byl od konce června mimo provoz, je od 5. 9. opět funkční a lze jej obvyklým způsobem používat
sekretariát školy formálně sídlí po dobu rekonstrukce (do 16. 9.) v budově MŠ Kosmonautů Havířov-Podlesí (Kosmonautů 1319/4, 736 01 Havířov-Podlesí) a je v provozu v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 h, pracuje zde sekretářka školy Ing. Barbora Čespivová
– telefonní kontakt na sekretariát školy: mobil +420 736 727 494
– dotazy, požadavky zasílejte přes email (sekretariat@zshrubina.cz), případně datovou schránku  (nwcfeim)
zástupkyně ředitele školy ve funkci zástupce statutárního orgánu ředitele školy Mgr. Michaela Durdiaková je do 16. 9. po domluvě k zastižení na MŠ Kosmonautů Havířov-Podlesí
– kontakt na Mgr. Durdiakovou: durdiakova@zshrubina.cz nebo prostřednictvím sekretariátu
ředitel školy jako statutární orgán ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí Mgr. Tomáš Ptáček je do 16. 9. po domluvě k zastižení na MŠ Balzacova Havířov-Podlesí (Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí)
– kontakt na Mgr. Ptáčka: reditel@zshrubina.cz nebo prostřednictvím sekretariátu
ekonomka školy Ing. Lucie Futerková pracuje aktuálně na MŠ Balzacova Havířov-Podlesí
– kontakt na Ing. Futerkovou: futerkova@zshrubina.cz nebo prostřednictvím sekretariátu
vedoucí školní jídelny Dana Zerzánová zajišťuje evidenci strávníků a objednávky obvykým způsobem (e-mail zerzanova@zshrubina.cz, tel. 597 578 976 nebo 737 117 018) ve školní jídelně (vstup do jídelny samostaným vchodem)

V době rekonstrukce (do 16. 9. 2023) není návštěvám povolen vstup do objektu budovy základní školy, jednání s vedením školy probíhají v prostorách detašovaných pracovišť školy na MŠ Balzacova nebo MŠ Kosmonautů.

Rozdělení dětí do 1. tříd
– rozdělení žáků do tříd bylo zveřejněno dne 15. 8. 2023 v samostatném článku

Zahájení školního roku dne 18. září 2023
07:55 – 08:40
– přivítání žáků 2. až 9. tříd
08:40
– příchod dětí 1. tříd na nádvoří školy (budou směřovány do tělocvičny)
09:00 – 10:30
přivítání žáků 1. tříd v tělocvičně nebo na hřišti Gymnázia Studentská (bude upřesněno v den konání) a následně ve třídách pověřenými zástupci zřizovatele
06:00 – 16:30
– provoz školní družiny (příchod a odchod dětí z ul. Bezručova)
10:30 – 11:00
– výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
11:30 – 14:00
– výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ
– výdej obědů žákům a zaměstnancům gymnázia

Organizace vzdělávání žáků v období od 19. do 22. září 2023
– výuka probíhá dle redukovaných rozvrhů (bude upřesněno v září) bez odpoledního vyučování
06:00 – 07:35
– provoz školní družiny v době před vyučováním (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.)
11:30 – 16.30
– provoz školní družiny po vyučování (odchod dětí vchodem na ul. Bezručova)

Organizace vzdělávání žáků v období od 23. září 2023
– provoz školy je bez omezení a výuka bude probíhat dle platných rozvrhů v plném rozsahu