6. A, 6. B: Preventivní projekt REVOLUTION TRAIN

Žáci šestých ročníků ZŠ F. Hrubína navštívili 26. dubna 2023 protidrogový vlak, který byl přistaven na vlakovém nádraží v Havířově. Škola se tak jako již tradičně zapojila do akce, která je zaměřena na prevenci v oblasti užívání návykových látek.

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Žákům se projekt velmi líbil, i když vyvolané emoce nebyly vždy pozitivní.
Mgr. Zuzana Hranická, třídní učitelka VI. A

Foto Zuzana Hranická