Jak jsme oslavili Den Země

Den Země patří k svátkům, které si v rámci environmentální výchovy a vzdělávání žáků na ZŠ F. Hrubína pravidelně připomínáme především v podobě různých informačních a vzdělávacích akcí a aktivit.

K organizaci akcí ke Dni Země poskytla informace Mgr. Jana Vidličková. Ta za všechny učitele, organizátory oslav, uvádí: „V tomto roce vyšel svátek Dne Země, který se tradičně slaví 22. dubna, na sobotu, a tak jsme si naplánovali své aktivity již na pátek 22. 4. 2023. Měli jsme připravené programy, abychom se dozvěděli něco víc o naší Zemi.

1. třídy šly na náměstí v centru Havířova, kde byly přichystány environmentální aktivity pro děti, ukázky práce s pejsky a jiné.
2. třídy se vydaly vlakem do muzea v Českém Těšíně, kde měly program „O vodě“.
3. třídy čekala vycházka na Těrlicko spojená s environmentalistikou a ekologií. Ukázky přírodnin a sběr odpadků, to byla jejich náplň.
4. třídy jely na exkurzi na kozí farmu v Havířově. Dozvěděly se informace o zvířátkách, a to nejen o kozách.
5. třídy byly v Zeleném centru Třanovice, kde byl program týkající se separace odpadu, ukázka čističky odpadních vod a mnohé jiné.
6. třídy si vyslechly přednášku s ukázkami v záchranné stanici Bartošovice a byly seznámeny se zvířátky, které se k nim dostaly, s jejich zraněními či postupnímu návratu do přírody.
7. třídy navštívily ZOO a absolvovaly zde program o sloním životě.
8. třídy se dostaly na katedru biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde měly 3 workshopy, laboratoře, mikroskopování či kriminalistiku pro mladé.
9. třídy zůstaly ve škole, uklízely a jejich hlavní náplní byla ekologicko-environmentalistická přednáška s diskusí ohledně významu ZOO, repatriace zvířat do volné přírody, černý trh se zvířaty a kácení deštných lesů, čili jak pomáhat, co dělat a nedělat.“

Foto: třídní učitelé, připravila Jana Vidličková