4. B: Projektové vyučování – 30 let vzniku ČR

V den vydávání pololetního vysvědčení 31. ledna 2023 proběhl ve třídě 4. B ve dvou vyučovacích hodinách projekt na téma 30 let vzniku ČR.

Po předchozí besedě a přípravě z domova se žáci třídy rozdělili do 4 skupin a společně vytvořili plakáty na dané téma. Všem skupinkám se práce dařila a líbila. Na fotografiích si můžete pohlédnout jejich výsledky.

Třídní učitelka D. Gregorová za asistence p. učitelky K. Sedláčkové

Foto Daniela Gregorová