6. A, 6. B: Absolvovali jsme lekci z kartografie na vysoké škole

Dne 19. ledna 2023 se uskutečnila exkurze tříd 6. A a 6. B, která proběhla na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Přijeli jsme k univerzitě, kde na nás na vrátnici čekal organizátor exkurze – vysokoškolský profesor Ing. Radek Dušek, Ph.D.  Byli  jsme vedeni do posluchárny.  Tam jsme byli  seznámeni se studiem zeměpisu na vysoké škole, s různými geografickými obory, kartografickými zobrazeními a druhy map. Líbily se nám příklady map z filmů Piráti z Karibiku nebo Harry Potter. Také jsme netušili, že na české dvěstěkoruně je kromě Jana Ámose Komenského mapa Naardenu, kde je pohřben.

Následně jsme se rozdělili na 2 skupiny podle tříd, abychom mohli plnit úkoly a vystřídali se.  A co jsme dělali?  Vytvářeli jsme své vlastní mapy, tvořili vlastní mapové značky, skládali názvy měst, počítali příklady se zvířecíma nožičkama, abychom zjistili stránky map v atlase a splnili tak další úkoly.  Jó nožičky, daly nám zabrat, ale nasmáli jsme se.

Ale co se nám nejvíce líbilo –  promítání map do písku. Vytvářeli jsme kopeček s dírou uprostřed a najednou z toho byla sopka, která začala chrlit lávu.  A pak jsme podle atlasu měli vytvořit světadíl Jižní Ameriky v písku, některým se dařilo, u jiných to byly zvláštní výtvory.

Nejvíce bodů za všechny soutěže získala skupina 4 kluků – Palonci, Pazdziora, Merta a Holeš.

Hlavně jsme se dozvěděli, že na mapu nemůžeme dát všechno, je spousta věcí a my si musíme vybrat pouze něco, co zobrazíme.

Za šesté třídy Mgr. Jana Vidličková a Mgr. Zuzana Hranická

Foto Jana Vidličková