8. A, 8. B: Náš výlet: Barokní zahrady a plavba na lodi

Dne 18. května 2022 se vydaly osmé třídy ZŠ F. Hrubína na zajímavý výlet. V jeho průběhu žáci zhlédli mj. Květnou zahradu v Kroměříži zapsanou do seznamu památek UNESCO a užili si plavbu Baťovým kanálem.

První zastávkou výletu byla Květná zahrada v Kroměříži, tedy raně barokní park v geometrickém stylu francouzských zahrad založený v  17. století. Viděli jsme uprostřed stojící rotundu se štukovou výzdobou a kyvadlem, kašny, kolonádu, fontány uprostřed jezírek, skleníky s tropickými rostlinami a samozřejmě keřové bludiště  a celou zahradní úpravu.

Zahrada byla pozoruhodná, ale my už jsme se těšili na druhou část výletu – plavbu lodí. Museli jsme dojet autobusem do přístavu Spytihněv, kde jsme se občerstvili a nalodili na loď MORAVA, dlouhou 18 m a širokou 5 m. A co bylo nejlepší, byla jen a jen  pro nás. Propluli jsme z Baťova kanálu plavební komorou a dostali se na řeku Moravu, pluli jsme do Napajedel, tam jsme zakotvili a dál po svých.  Navštívili jsme krásný zámek a vydali se lodí zpět do Spytihněvu. Počasí nám přálo. Někteří se nám na palubě i opálili.  Někteří využili chládku v lodním baru a dávali si dobrůtky. Byl to krásný výlet.

Mgr. Jana Vidličková, třídní učitelka 8. A

Foto Jana Vidličková