Pečujeme o školní zeleň

Říká se, že prostor bez květin postrádá život. Také proto v rámci environmentální výchovy podporujeme pozitivní vztah k přírodě, pečujeme o školní zeleň a průběžně zlepšujeme prostředí školy. V této oblasti již tradičně úzce spolupracujeme se společností OBI.

Letos jsme opět díky ochotě vedení prodejny OBI Havířov a poskytnutému daru získali nové rostlinky do tříd, nové konve na zalévání a také školní vánoční stromek. Mohli jsme rovněž obměnit zeminu a přesadit některé školní rostliny. Do práce s tím spojené se ochotně zapojila řada chlapců a děvčat obou stupňů školy.

Je potěšitelné, že si žáci více všímají školních rostlin a pečují o ně. Naše škola je tak stále příjemnější. Společnosti OBI mnohokrát děkujeme.
Mgr. Lenka Kajfoszová

Foto Lenka Kajfoszová