Druhý ročník mezigeneračního turnaje ve stolním fotbálku se vydařil!

Ve dnech 1. 6. až 10. 6. 2021 proběhl v prostorách ZŠ F. Hrubína druhý ročník mezigeneračního turnaje ve stolním fotbálku, vyhlášený letos díky epidemiologickým podmínkám pod heslem „Vyhráváme, tentokrát s dospěláky z naší školy“. Soutěže se zúčastnilo 16 tříd či třídních skupin a po boku 326 žáků 1. i 2. stupně také 42 pracovníků školy – pedagogové, asistenti pedagogů, speciální pedagog, ale i správní zaměstnanci.

Sportovní akce se opět vydařila. Všichni účastníci zapáleně, ale zároveň v duchu zásad fair-play, soutěžili o cenné body v třídních utkáních. Z každé skupiny byla oceněna nejlepší dvojice. Ta po ukončení akce obdržela diplom a sladké ceny. Každá zúčastněná třída byla rovněž odměněna. Věříme, že příště se již setkáme opět i s našimi milými seniory, babičkami a dědečky.

Vítězi se stali:
1. A – Samuel Bardoň a Daniela Choińska
1. B – Dominik Valas a Alexandr Kleiner
2. A – Petr Matyáš a Jonáš Buchta
3. A – Lucie Řezáčová a Dominika Swatoschová
3. B – Tomáš Ficenc a Jonáš Polakovič
4. A – Jakub Kunik a Michal Choiński
4. B – Heřman Pazdziora a Daniel Palonci
5. A – Matouš Kaleta a Šimon Kaleta
5. B – Cristian Horváth a Ondřej Vyskočil
6. A a B chlapci – Jan Magej a Samuel Koch
6. A a B dívky – Adéla Czyžová a Barbora Žoričová
7. A a B chlapci – Tomáš Vitoslavský a Matěj Franitzek
7. A a B dívky – Zuzana Bernaciková a Beáta Waliczková
8. A – Štěpán Kavan a Václav Mazuch
8. B – Petr Ketner a Daniel Kajura
9. A a B dívky – Zlata Zerzánová a Beáta Kominková

Mnohokrát děkujeme všem našim sponzorům:
Nový hrací stůl: Nadace OKD – Srdcovka
Ceny do soutěže: Nadace OKD – Srdcovka
Diplomy: Klub přátel školy ZŠ F. Hrubína
Občerstvení: paní kuchařky školní jídelny
Veliké díky patří spoluorganizátorovi akce panu Miroslavu Magejovi.

Už se všichni těšíme na ročník následující.
Mgr. Lenka Kajfoszová

Foto: archiv školy