Seznam kandidátů pro volby do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s volebním řádem seznamy kandidátů pro volby do školské rady konané dne 24. června 2021.

Seznam kandidátů pro volby zákonných zástupců nezletilých žáků

Do školské rady se volí 2 členové.
Kandidáti:
Karin Bědroňová – Vratimovská 552, Václavovice
Vendula Švarcová – Horní Bludovice 654

Seznam kandidátů pro volby pedagogických pracovníků školy

Do školské rady se volí 2 členové.
Kandidáti:
Petra Koneszová – Moskevská 1e/1104, Havířov-Město
Kamila Suchanková – Padlých hrdinů 22c/412, Havířov-Životice

V Havířově dne 14. června 2021
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy